Usługi wiertnicze, pompy ciepła - Adam Fistek

Profesjonalne
usługi
wiertnicze
Tel. 603-852-019

You are here: Home arrow Usługi
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Usługi
Pompy ciepła

Oferujemy wykonanie pionowego odwiertu i montaż w nim dolnego wymiennika ciepła. Pionowy element kolektora gruntowego jest wykonany "pod klucz" - tzn. po wykonaniu przyłącza do pompy ciepła jest gotowy do eksploatacji.

 Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie odwiertu na projektowaną głębokość
 • montaż w odwiercie szczelnego kolektora (turbo kolektor MuoviTech) wypełnionionego roztworem glikolu propylenowego lub innym czynnikiem chłodniczym
 • wypełnienie wolnej przestrzeni w odwiercie zaczynem stabilizującym chroniącym kolektor

Zamontowana instalacja wykonana z rurek PE  produkcji szwedzkiej firmy MUOVITECH (http://www.muovitech.pl/) jest każdorazowo po napełnieniu  sprawdzana ciśnieniowo pod kątem jej szczelności.

Oferujemy pomoc przy obsłudze geologicznej inwestycji oraz załatwiamy formalności z Urzędem Górniczym.

Poprzez współpracę optymalizujemy zastosowane rozwiązania pod kątem ich funkcjonalności, niezawodności i ekonomiki działania.

Oferujemy konkurencyjne ceny przy wysokim standardzie wykonania.

 Warto wiedzieć, że:

 • MuoviTech to jeden z najbardziej uznanych europejskich producentów kolektorów dolnych źródeł zasilania pomp ciepła
 • turbo kolektor MuoviTech to wysoki uzysk energetyczny z odwiertu (dowiedz się więcej: http://www.muovitech.com/?page=turbo )
 • glikol ECO MPGP firmy VESTOIL, efektywnie transportuje ciepło/zimno,  posiada pakiet inhibitorów korozji chroniących stal i metale kolorowe w instalacjach pomp ciepła, charakteryzuje się obniżoną toksycznością (http://www.vestoil.com.pl/eco_mpg_p.html)
 • wolną przestrzeń w odwiercie wypełniamy zaczynem stabilizującym sondę w odwiercie, chroniąc  ją przed uszkodzeniem mechanicznym. Zabezpieczamy w ten sposób Państwa instalację oraz zasoby wód podziemnych.
 • jako jedna z niewielu firm oferujących usługi wiertnicze na potrzeby pomp ciepła mamy status zakładu górniczego. Posiadane uprawnienia, stosowane procedury połączone z wieloletnią praktyką oraz dobrą opinią kontrahentów to gwarancja rzetelnego wykonawcy 

Przed nawiązaniem współpracy i przystąpieniem do prac proponujemy spotkanie na terenie budowy klienta celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości i ustalenia szczegółów dotyczących przedsięwzięcia. 

OFERTA WSPÓŁPRACY

 


 
Wiercenia poszukiwawcze

Na potrzeby poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin stałych i ciekłych wykonujemy odwierty w technologii dostosowanej do wymogów podyktowanych rodzajem ośrodka gruntowo – skalnego w jakim prowadzone są badania.

Podstawowymi narzędziami opróbowania w skałach sypkich i spoistych są: kolumna rdzeniowa (koronka widiowa), świder spiralny, szapa wiertnicza wraz z szlamówką i kolumną rur osłonowych 

Odwierty pełnordzeniowe, stosowane przy badaniu skał zwięzłych i litych są specjalnością firmy. Oferujemy wykonanie odwiertów w dowolnej średnicy w istniejących typoszeregach, do głębokości kilkuset metrów koronkami diamentowymi.

Na potrzeby wykonania odwiertów poszukiwawczych za wodą (wody zwykłe i mineralne) proponujemy wykorzystanie technologii wiercenia dolnym motkiem (DTH), szczególnie korzystnej z punktu widzenia wykonywanych na otworze badań hydrogeologicznych.

W niedługim czasie przedstawioną ofertę poszerzymy o rdzeniowe opóbowanaie gruntu bez użycia płuczki realizowane metodą udarowego wbijania próbnika wraz z rurami osłonowymi.

 
Wiercenia geotechniczne i piezometry

 Wykonujemy odwierty oraz sondowania na potrzeby geologicznego rozpoznania podłoża gruntowego i skalnego.

Standardową średnicą wiercenia świdrem spiralnym jest 180 mm. Wymiary geometryczne (szerokie pióro świdra – 180 mm, cienki trzpień) ułatwiają poprawne opróbowanie badanego ośrodka gruntowego.

Sondowania wykonujemy za pomocą sondy lekkiej jak i ciężkiej oraz płytą dynamiczną VSS.

Dysponujemy zestawem do wierceń ręcznych – umożliwiającym dotarcie do trudno dostępnych lokalizacji.

W ramach świadczonych usług oferujemy wykonanie instalacji piezometrycznych wg. projektu inwestora.

Z uwagi na specjalizację firmy w zakresie wierceń rdzeniowych (patrz wiercenia poszukiwawcze) oferujemy usługi rdzeniowego opróbowania ośrodka gruntowo- skalnego z zastosowaniem płuczki ciekłej.

W niedługim czasie przedstawioną ofertę poszerzymy o rdzeniowe opóbowanaie gruntu bez użycia płuczki realizowane metodą udarowego wbijania próbnika wraz z rurami osłonowymi. Powyższa metoda pozwala na otrzymanie prób typu NNS.  

Na potrzeby instalacji elementów konstrukcyjnych w budownictwie oferujemy wykonanie odwiertów w gruncie i skale m.in. pod pale, studnie odwodnieniowe itp. 

 

 
Studnie głębinowe

Wykonujemy studnie głębinowe w każdym rodzaju podłoża geologicznego. Posiadany sprzęt i wiedza, a także uprawnienie Okręgowego Urzędu Górnieczego we Wrocławiu umożliwiają wykonanie ujęcia wody do głębokości kilkuset metrów.

Metodę wykonania ujęcia dobieramy w odniesieniu do istniejących warunków geologicznych rozpoznanych badaniami geologicznymi oraz przeznaczenia odwiertu. Pozwala to na zoptymalizowanie kosztów klienta w odniesieniu do zachowania wysokiego standardu wykonania.

Wszystkie elementy konstrukcyjne studni jak filtr, kolumna rur eksploatacyjnych, obsypka, kolumna rur okładzinowych, zabezpieczenie wylotu studni  a także materiały użyte do wykonania  odwiertu spełniają wymogi sanitarne i branżowe w zakresie sztuki budowlanej potwierdzone, gdzie to konieczne, odpowiednimi cetryfikatami.   

Na życznie klienta zapewnimy obsługę geologiczną inwestycji, zaś w przypadkach złożonych gdzie istnieje wymóg swiadczenia usług specjalistycznych (np. w zakresie badań geofizycznych, laboratoryjnych itp.) skierujemy do renomowanych podmiotów z którymi jesteśmy w stałej współparacy.

Wykonujemy remonty i modernizacje istniejących ujęć wodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

Każde zlecenie realizujemy  począwszy od etapu planowania i projektu aż do fazy realizacji w ścisłej konsultacji z inwestorem. Umożliwia to finansującemu stałą kontrolę nad finansowym jak i metrytorycznym aspektem realizacji zadania.